Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

   Πανελλήνια Ένωση                                                                          13/9/2013      
Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων                                 www.mousikart.gr
                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ: Σίτιση Μεταφορά μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων
Στο νόμο του Καλλικράτη όπου ορίζονταν οι «Πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων», Ν.3852/10, άρθρ.94, παρ.4, εδάφιο 18), έλεγε επί λέξει:
            «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο
σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς
των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της
μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων και λυκείων.
          Με το άρθρο 8 του ν 4089/12, καταργήθηκε το προηγούμενο άρθρο.
           Στον ίδιο ν 4089/12 άρθρο 7, επικυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την μεταφορά των μαθητών, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η σίτιση. Παραλείπεται η κρίσιμη φράση «καθώς και της μεταφοράς και σίτισης»  με αποτέλεσμα να φτάνουμε παραμονές του νέου σχολικού έτους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αρνούνται να υλοποιήσουν συμβάσεις σίτισης για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.
         Ακόμα και με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 28/9/2013 που οριζότανε η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών από τις Περιφέρειες (ακόμα και αν είχαν συναφθεί από τους Δήμους) το ζήτημα δεν διευκρινίστηκε.
       
                                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          
Παπαδούλης Κωνσταντίνος                                                       Κουφαλάκος Παναγιώτης
6973356992  mail 1 kpap@otenet.gr                                  6972006221  mail  koyf@deyakal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου