Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

                         


Κοινοβουλευτική Ομάδα KKE

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Σίτιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Στο νόμο του Καλλικράτη όπου ορίζονταν οι «Πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων», αναφέρεται ότι οι Δήμοι αναλάμβαναν και τη μεταφορά και τη σίτιση μαθητών σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχολείων («Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων». Ν.3852/10, άρθρ.94, παρ.4, εδάφιο 18)
Τον Οκτώβριο του 2012 ψηφίζεται άλλος νόμος που παίρνει από τους Δήμους κάποιες αρμοδιότητες που τους έδινε ο Καλλικράτης αρχικά και τις δίνει στις Περιφέρειες και αυτό θα ξεκινούσε από 1-7-2013 («Στην παράγραφο Ηń του Κεφαλαίου II του άρθρου 186 του ν. 3852/10 προστίθεται, με έναρξη ισχύος από 1.7.2013, εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.» Ν. 4089/12  Άρθρο 7) και συμπλήρωνε στον ίδιο  νόμο στο επόμενο άρθρο 8 ότι «Το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) από 1.7.2013 καταργείται».
Στη διαδικασία αυτή παραλείπεται η κρίσιμη φράση «καθώς και της μεταφοράς και σίτισης»  με αποτέλεσμα να φτάνουμε παραμονές του νέου σχολικού έτους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αρνούνται να υλοποιήσουν συμβάσεις σίτισης για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.
Ακόμα και με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 28/9/2013 που οριζότανε η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών από τις Περιφέρειες (ακόμα και αν είχαν συναφθεί από τους Δήμους) το ζήτημα δεν διευκρινίστηκε.
Το θέμα αφορά χιλιάδες μαθητών που παραμένουν στα σχολεία τους έως αργά, πολλά από αυτά εξυπηρετούν μαθητές από απομακρυσμένες περιοχές.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος που η ίδια δημιούργησε και να εξασφαλίσει άμεσα δωρεάν σίτιση σε όλα τα παιδιά στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία;

Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης

Γιάννης Γκιόκας

Νίκος Καραθανασόπουλος

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Γιώργος Λαμπρούλης

Διαμάντω Μανωλάκου

Νίκος Μωραΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου