Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Βάλτε τον player της ΕΡΤ3 στο site σας:

<iframe allowtransparency="yes" frameborder="0" height="370" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.thepressproject.gr/tvplayer/player.php?a=0&s=et3&f=livestream&h=370&w=596&b=http://www.thepressproject.gr/tvplayer/backgroundert3.jpg" width="596"></iframe>Βάλτε τον player της ΕΡΤ στο site σας:


div align="center"><iframe allowtransparency="yes" frameborder="0" height="400" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.thepressproject.gr/tvplayer/newplayer.php?w=596&h=400" width="596"></iframe></div>

Βάλτε τον player (ΕΡΑ) στο site σας:

<iframe allowtransparency="yes" frameborder="0" height="23" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.thepressproject.gr/tvplayer/player.php?a=0&s=rtmp://188.122.91.101/live4&f=livestream&h=23&w=596" width="596"></iframe><br><br>Αναμετάδοση από το <a href="http://www.thepressproject.gr/" target="_blank">ThePressProject.gr</a>


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου