Σάββατο, 13 Απριλίου 2013


Επικοινωνία μεταξύ χρηστών στο διαδίκτυο
Got to go (πρέπει να φύγω)                                           G2G / GTG
Ise (είσαι)                                                                    IC
I don’t know (δεν ξέρω)                                               IDN
Later (αργότερα)                                                          L8R
Let’ s meet in real life (ας συναντηθούμε )                  LMIRL                   
Laugh out loud (γελάω δυνατά)                                     LOL / lol
Love you forever  (σαγαπώ για πάντα )                        ILU4E
Milame (μιλάμε)                                                          MLM
Moro (μωρό)                                                               MR
Meta (μετά)                                                                 MT
Mazi (μαζί)                                                                  MZ
Na gini (να γίνει )                                                         NA GN
Nomizo (νομίζω)                                                          NMZ
No problem (κανένα πρόβλημα)                                    NP
Parents are listening (ακούνε οι γονείς μου)               AL
Parents are watching (παρακολουθούν οι γονείς μου)  PAW
Parents over shoulder                                                   POS
Please (παρακαλώ)                                                       PLS
Sorry (συγγνώμη)                                                        SRY
Thelis (θέλεις)                                                             THLS
Thanks (ευχαριστώ)                                                     THNX
Telika (τελικά)                                                             TLK
Tipota (τίποτα)                                                             TPT
Want to go private?                                                    WTGP
Will you call me ?                                                       WCM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου