Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012


Πανελλήνια Ένωση
Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων    Αθήνα, 31/7/2012
www.mousika.gr                                                    Αρ. Πρωτ.:

                                                                   ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                                                   ΚΟΙΝ   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
            

ΘΕΜΑ:"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

           
Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων θέλει με την παρούσα να σας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας και επιθυμούμε άμεσα συνάντηση για να γνωριστούμε και να σας εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας.

Ι. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα Μουσικά Σχολεία ξεκίνησαν να λειτουργούν το Σεπτέμβριο του 1988 με  την ίδρυση του πρώτου Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου στην Παλλήνη  της Αττικής. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο νόμο 1824 / 88 ως σχολείο γενικής αισθητικής καλλιέργειας με άξονα τη μουσική. Σύμφωνα με αυτόν, σκοπός των Μουσικών Σχολείων της χώρας  (Γυμνασίων και Λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων, που επιθυμούν να  ακολουθήσουν  την  επαγγελματική  κατεύθυνση  της μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής η επαγγελματικής έκφρασης.
Το  αναλυτικό  ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα  γενικής  παιδείας, μαθήματα αισθητικής παιδείας, ατομικά μαθήματα μουσικής, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και μαθήματα μουσικών συνόλων. 
 Σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν 42 Μουσικά Σχολεία σε όλη τη χώρα και η ίδρυσή τους αποτέλεσε σταθμό στη δημόσια εκπαίδευση και σημαντικό βήμα στην αναβάθμισή της. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο σκοπός των Μουσικών Σχολείων είναι:
§  Η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν στη γενική παιδεία.
§  Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η σύνδεσή της με τη νέα γενιά.
§  Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του ταλέντου των μαθητών μέσω της αισθητικής παιδείας και της συγκρότησης μουσικών συνόλων  και τέλος
§  Η δημιουργία μιας γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές και στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο μέσω των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του σχολείου.
Στα χρόνια που λειτουργούν τα σχολεία προέκυψαν αρκετά θετικά, όπως:
§  Η δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε όλους τους  μαθητές,
§  Υπάρχει η επαφή των νέων με την παραδοσιακή μουσική και ευαισθητοποίησή τους απέναντι στις καλές τέχνες.
§  Υπάρχει κλίμα καλλιτεχνικής δημιουργίας στα σχολεία και δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν ταλέντα που αλλιώς  θα  είχαν χαθεί και τέλος
§  Στα 24 χρόνια λειτουργίας τους τα σχολεία αυτά κατάφεραν να έχουν σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης όπου βρίσκονται.

Ο φιλόδοξος και σημαντικός αυτός θεσμός δεν έτυχε, δυστυχώς της ανάλογης προσοχής και φροντίδας από την πολιτεία. Αντιμετωπίστηκε με ημίμετρα και με τη συνηθισμένη γραφειοκρατική αντίληψη με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά αδιέξοδα για τη λειτουργία τους και κάθε χρόνο να αυξάνονται.
Τα σημαντικότερα από τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα σχολεία είναι:

Α. Οι διορισμοί καθηγητών Γενικής και Μουσικής Παιδείας
Μετά από 24 χρόνια λειτουργίας πιστεύουμε ότι είναι ώριμο το αίτημα για κάλυψη όλων των παγίων και διαρκών αναγκών σε καθηγητές, Γενικής αλλά και Μουσικής παιδείας, με μόνιμο προσωπικό, με διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Η σημερινή ισχύουσα διαδικασία, του διαφορετικού κατ' έτος καθηγητού στο όργανο επιλογής των μαθητών οδηγεί, εκτός του χαμένου χρόνου, και στην απομάκρυνση των μαθητών από τα μουσικά Σχολεία και στην προώθησή τους στα κατά τόπους Ωδεία.
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των καθηγητών Μουσικής να γίνεται μέσα από ένα σύστημα που θα έχει σαν κριτήρια τόσο τα τυπικά προσόντα (πτυχία, διπλώματα, διδακτορικά κ.λ.π), όσο και τα ουσιαστικά που έχει να κάνει με τη δεξιοτεχνία στο παίξιμο του οργάνου αλλά και στην παιδαγωγική τους ικανότητα. Η παραδοσιακή μουσική, της οποίας η υπεράσπιση αποτελεί εθνικής σημασίας θέμα, και που διασώθηκε και αναπτύχθηκε στα Μουσικά Σχολεία, βρίσκεται σε διωγμό όσο οι καθηγητές της με πρόσχημα την απουσία τυπικών προσόντων, αντί να αξιολογηθούν και να διοριστούν, εξορίζονται από αυτά, στερώντας παράλληλα και τα ΤΕΙ - που εκ φύσεως δεν είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν αρχαρίους - από το απαραίτητο φυτώριο σε σπουδαστικό δυναμικό.
Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων σ’ αυτά τα χρόνια που λειτουργεί έχει διαπιστώσει ότι ο θεσμός των ωρομισθίων καθηγητών, που εφαρμόζεται κατά κόρον στα Μουσικά Σχολεία, λειτουργεί στα χέρια της εκάστοτε Κυβέρνησης και ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ σαν εργαλείο που δεν τιμά ούτε τους εκπαιδευτικούς, ούτε την εκπαίδευση, ούτε την κοινωνία που ζούμε. Λειτουργεί εις βάρος των μαθητών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Εκτός από την καταρράκωση της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών, ο θεσμός της ωρομίσθιας και ιδίως των μουσικών αποβαίνει εις βάρος της μόρφωσης των μαθητών, αφού η εναλλαγή κάθε χρόνο καθηγητή σε όργανα επιλογής ή υποχρεωτικού οργάνου οδηγεί στο να μην υπάρχει συνέχεια των σπουδών τους και στην αλλαγή της μεθόδου που ο καθένας χρησιμοποιεί. Δυστυχώς η ωρομίσθια εργασία στην δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας έχει χαρακτηριστικά που δεν υιοθετούνται ούτε στο λεγόμενο «τρίτο κόσμο».
     Την προηγούμενη χρονιά είχαμε για πρώτη φορά μετά από αγώνες διορισμούς αναπληρωτών,

πού βοήθησε στην καλλίτερη λειτουργία των σχολείων . Μας ανησυχεί το γεγονός της μείωσης

των αναπληρωτών κατά 90%. Εκτός του ότι διαφωνούμε με περικοπές στην Παιδεία, στη

περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων δεν μπορεί να λειτουργήσει, αφού οι

ειδικότητες των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Μαθημάτων δεν μπορούν να αναπληρωθούν από

Καθηγητές άλλων ειδικοτήτων . πχ  Ο Καθηγητής στο φλάουτο δεν μπορεί να αναπληρωθεί από

άλλον καθηγητή μουσικής είτε μόνιμο είτε από αναπληρωτή.

Ο νόμος για τα Μουσικά Σχολεία που ψηφίστηκε επί Υπουργίας κ. Μ. Γιαννάκου οδηγεί μια μεγάλη μερίδα, τους λεγόμενους  “εμπειροτέχνες” στην υποχρεωτική  ωρομισθία αφού δεν τους κρίνει άξιους να γίνουν ούτε αναπληρωτές.
Είναι καιρός να μπει ένα τέλος σ’ αυτόν το θεσμό και να καταργηθεί το άρθρο του νόμου που καταδικάζει τους “εμπειροτέχνες” σε εφ’ όρου ζωής ωρομίσθιους.
Υπήρξε υπόσχεση από την  προηγούμενη πολιτική ηγεσία, ότι θα γίνει ξεχωριστός διαγωνισμός για τους εμπειροτέχνες.

Β. Ενιαία προγράμματα σπουδών στα μουσικά μαθήματα  - Βιβλία Μουσικής.
            Εδώ και 24 χρόνια είναι πάγιο το αίτημα, τόσο των γονέων όσο και όλης της κοινότητας των Μουσικών Σχολείων, να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν αναλυτικά προγράμματα για όλα τα μαθήματα μουσικής σε Γυμνάσιο και Λύκειο  Είναι λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για όλα τα μουσικά μαθήματα στα Μουσικά Σχολεία. Οι αγώνες και οι προσπάθειες μας, κατέληγαν στην καλύτερη των περιπτώσεων σε υποσχέσεις από τους αρμόδιους φορείς και μόνο. Στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς δημοσιεύτηκαν τα προσωρινά αναλυτικά προγράμματα των 42 ωρών, χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας. Είναι απαραίτητο και αυτά να ολοκληρωθούν και επιτέλους κάποια στιγμή να αρχίζουν να εφαρμόζονται.
Επίσης δεν υπάρχουν και δεν χορηγούνται τα απαραίτητα βιβλία μουσικής, με αποτέλεσμα ο κάθε καθηγητής να δίνει το δικό του βιβλίο ή σημειώσεις που ο επόμενος να τα καταργεί. Οι υποσχέσεις της εκάστοτε ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ ξεχνιούνται κάθε Σεπτέμβριο.
Χωρίς ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και τα σχετικά βιβλία, που όπως όλα τα βιβλία πρέπει να διανέμονται δωρεάν, δεν έχουν μέλλον τα Μουσικά Σχολεία αλλά θα υποβαθμίζονται και θα περιθωριοποιούνται υπέρ των Ωδείων.
Οι γονείς στα Μουσικά Σχολεία αγωνίζονται για ένα Δημόσιο Σχολείο, πού η γνώση θα ξεκινά και θα τελειώνει μέσα σ’ αυτό. Ένα σχολείο όπου δεν θα χρειάζεται επιπλέον φροντιστήριο για τα γενικά μαθήματα, ή επιπλέον ωδείο για την εκμάθηση μουσικού οργάνου και ούτε φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους.
Δεν επιτρέπεται στη χώρα που γέννησε τη μουσική και με την τόσο μεγάλη και ζωντανή παράδοση, να μην διατηρήσει και να μη διευρύνει τη Μουσική Παιδεία, μέσα από τα Δημόσια Μουσικά Σχολεία.

Γ. Προκαταρκτικά μαθήματα μουσικής στα Δημοτικά Σχολεία

Τα προκαταρκτικά μαθήματα που γινόταν μέχρι τον Ιούνιο του 2004 για τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, σταμάτησαν με το πρόσχημα να εκλογικευτούν και να περιοριστούν οι σπατάλες που γίνονταν από πολλά σχολεία. Έκτοτε παρά τις υποσχέσεις του ΥΠΕΠΘ και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής δεν ξεκίνησαν ποτέ.
Εμείς ζητούμε να εφαρμοστεί ξανά ο θεσμός σε συνεργασία με τα κατά τόπους Μουσικά Σχολεία έτσι ώστε να έχουμε μαθητές με υψηλότερο επίπεδο στα Μουσικά Σχολεία.
Επίσης είναι καιρός  να γίνει ο εκσυγχρονισμός όλων των προγραμμάτων των μουσικών σπουδών, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα Μουσικά Σχολεία, τα Ωδεία, οι Μουσικές σχολές και οι Πανεπιστημιακές Σχολές τόσο των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ να διαβαθμιστούν μέσα και από τη συνεργασία.

Δ. Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου μουσικού Οργάνου.
Ο θεσμός αυτός που προβλέπετε από τον ιδρυτικό νόμο πραγματοποιήθηκε μόνο δύο φορές από την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων. Επιβάλλεται να ξαναγίνει και να πραγματοποιείται τακτικά κάθε χρόνο. Η διαδικασία πρέπει να είναι έγκαιρα ανακοινώσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα αποτελέσει και ένα επί πλέον κίνητρο για τα παιδιά που φοιτούν στα Μουσικά Σχολεία. Τα αναλυτικά προγράμματα των Λυκείων, που πρέπει να καταρτιστούν είναι απαραίτητο να οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου οργάνου.

Ε. Κατάργηση των προσόντων των καθηγητών Γενικής Παιδείας

            Σύμφωνα με τον ν. 1566/85, παρ. 5: «Το διδακτικό προσωπικό των Μουσικών Σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων που έχουν σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσικά ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση) και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής». Η προπροηγούμενη κυβέρνηση στο νόμο, που ψήφισε για το «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» αντικατέστησε την παραπάνω παρ. με το εξής: «Το διδακτικό προσωπικό των Μουσικών Σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής», με τη δικαιολογία ότι στις διαδικασίες πρόσληψης υπάρχουν πολλές ενστάσεις και δεν προλαβαίνουν να κάνουν έγκαιρα τις προσλήψεις.
            Η πρόβλεψη του πρώτου νομοθέτη για επιπλέον προσόντα είχε να κάνει με το ότι η τέχνη αποτελεί λειτουργικό στοιχείο της παιδείας στα Μουσικά Σχολεία και είναι απαραίτητο όλοι οι διδάσκοντες να έχουν γνώση από την τέχνη ή τη μουσική για την καλύτερή τους συνεργασία.
            Εδώ πρέπει να πούμε ότι πράγματι υπήρχαν προβλήματα στελέχωσης των σχολείων, ιδίως των μικρών πόλεων, όπου δεν υπήρχαν τέτοιοι καθηγητές, για το λόγο αυτό συμφωνούμε στο ότι πρέπει η γνώση και η εμπειρία στην τέχνη και τη μουσικά να είναι προσόντα που θα υπολογίζονται, αλλά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, μόνο τότε αυτά να μην είναι υποχρεωτικά.

Ζ. Καλλιτεχνική  Επιτροπή  -  Παρακολούθηση πορείας Μουσικών Σχολείων
Όσον αφορά τη συγκρότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δημιουργούνται αρκετά ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά της. Μια  ολιγομελή επιτροπή που εδρεύει στην Αθήνα είναι αδύνατον να έχει άμεση εποπτεία και γνώση των προβλημάτων 42 Μουσικών Σχολείων διασκορπισμένων σε όλη τη χώρα με τις ιδιαιτερότητες μάλιστα που εμφανίζει το κάθε σχολείο. Είναι απαραίτητο η Καλλιτεχνική Επιτροπή να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες και να γίνει πιο λειτουργική και να κατοχυρωθεί ο ρόλος της θεσμικά, και να έχει ποιο ουσιαστικό ρόλο. Η αποκέντρωση της λειτουργίας της, η αξιοποίηση και των αναπληρωματικών μελών της, αλλά και η σύνδεσή της με τους σχολικούς συμβούλους ανά περιφέρεια, μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων και του όλου θεσμού. Ίσως θα πρέπει η επόπτευση και η λειτουργία των Μουσικών Σχολείων να αλλάξει προς την κατεύθυνση να υπάρχει σε κάθε Μουσικό Σχολείο μία ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του σχολείου και οι υπεύθυνοι από όλα τα σχολεία να συνεργάζονται μέσω του περιφερειακού συμβούλου,(πού πρέπει να αναβαθμισθεί ο ρόλος του με ουσιαστικότερες αρμοδιότητες), με την Καλλιτεχνική Επιτροπή.

Η. Στέγαση
Υπάρχει οξύ πρόβλημα με τη στέγαση των σχολείων, αφού στα περισσότερα δεν υπάρχουν:
Ø  κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας ατομικών μαθημάτων αλλά ούτε και εκδηλώσεων
Ø  κατάλληλες αίθουσες αποθήκευσης οργάνων
Ø  κατάλληλη αίθουσα για τη σίτιση
Ø  κατάλληλοι χώροι για βιβλιοθήκες, μουσικές βιβλιοθήκες, studios κ.λ.π.
Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν λυθεί αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες για κάθε μάθημα ατομικό ή ομαδικό, αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα για τη διατροφή, για βιβλιοθήκη, studios κ.λ.π δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία και να επιτελέσουν το στόχο τους. Με ημίμετρα δεν λύνεται το πρόβλημα, χρειάζονται γενναία μέτρα. Να είμαστε σίγουροι όμως ότι αν όλα τα σχολεία δεν αποκτήσουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η παιδεία που θα προσφέρεται από αυτά θα είναι υποβαθμισμένη.
Οι νέες εξαγγελίες για σχολεία με την μέθοδο των ΣΔΙΤ φοβούμαστε ότι θα οδηγήσουν στην είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου στην εκπαίδευση από την πίσω πόρτα. Η παιδεία δεν μπορεί να είναι άλλη παρά δημόσια. Η παιδεία είναι αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες. Δεν είναι εμπόρευμα. Δεν πουλιέται. Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα υλοποίησης σχολικής στέγης για όλα τα Μουσικά Σχολεία από το ΥΠΕΠΘ. Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε τη βιασύνη που παρατηρείται στην παράδοση ενός σχολείου πριν την ολοκλήρωσή του και συνήθως παρατηρείται οι αίθουσες εκδηλώσεων να ολοκληρώνονται μετά από 3 ή 4 χρόνια από τη λειτουργία του νέου κτιρίου.

Θ. Συντήρηση Μουσικών Οργάνων των Μουσικών Σχολείων.
Μέσα στο καλοκαίρι του 2008 ολοκληρώθηκε η αποστολή των οργάνων σε όλα τα σχολεία και έτσι καλύφθηκε το αίτημα για αγορά οργάνων. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ποιοτική παραλαβή των οργάνων. Η έλλειψη κτιριακών υποδομών έχει οδηγήσει σε πολλά σχολεία να αποθηκεύουν τα όργανα το ένα επάνω στο άλλο και να μην μπορεί να αξιοποιηθεί μία τόσο σοβαρή επένδυση. Η Ένωση απαιτεί άμεσα από το ΥΠΕΠΘ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ελεγχθούν ποιοτικά όλα τα παραληφθέντα όργανα και να πιέσει τα σχολεία για την αξιοποίηση τους. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα Μουσικά Σχολεία είναι και συντήρηση των οργάνων. Κάθε χρόνο τα σχολεία αγωνίζονται για να βρουν χρήματα για τη συντήρησή τους. Η ύπαρξη ειδικού κονδυλίου και η αξιοποίηση αποφοίτων τμημάτων ΑΤΕΙ και ο διορισμός τους στα σχολεία θα βοηθήσει στη συντήρηση των οργάνων.
Παρ όλες τις υποσχέσεις η προηγούμενη πολιτική ηγεσία δεν ασχολήθηκε με το θέμα.

Ι. Πρόσληψη απαραίτητου διοικητικού προσωπικού.

Τα Μουσικά Σχολεία με τις ιδιαιτερότητες τους (πολυάριθμο διδακτικό προσωπικό, μεγάλο φάσμα μουσικών μαθημάτων, ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.) μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους μόνο με την αυξημένη μέριμνα της πολιτείας. Θεωρείται απαραίτητη η στελέχωσή τους με κατάλληλο διοικητικό προσωπικό (καλλιτεχνικός διευθυντής, βιβλιοθηκονόμος, συντηρητής οργάνων, επιστάτης, γραμματεία, τμήμα δημοσίων σχέσεων κ.λ.π.) ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του εκπαιδευτικού από το διοικητικό έργο.

Κ. Σίτιση.

Σε πολλά σχολεία λείπουν οι ειδικοί χώροι που απαιτούνται για τη σίτιση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να γευματίζουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, οι μισοί και πλέον Δήμοι δεν προχώρησαν σε διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα, άλλα σχολεία να έχουν σίτιση άλλα όχι.  Οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για το φαγητό που γίνονταν από όλες τις Νομαρχίες τώρα έπρεπε να γίνουν από τους Δήμους

Για την καλύτερη σίτιση των παιδιών είναι απαραίτητο να λειτουργήσει επιτροπή υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ πού θα είναι στελεχωμένη με ειδικούς για τη διατροφή και θα έχει ως αρμοδιότητα τον καταρτισμό προγραμμάτων σίτισης και τον έλεγχο όλων των σχολείων.
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
Να δημιουργηθεί φορές υπό την εποπτεία του Υπουργείου, και οι διαγωνισμοί να γίνουν από τη  Περιφέρεια μέσω κονδυλίων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας.

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1.     Τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι σχολεία γενικής παιδείας με προσανατολισμό στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητριών και μαθητών τους στα αντικείμενα της τέχνης για τα οποία τα παιδιά που επιλέχθηκαν διακρίνονται, στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις αισθητικής αγωγής, δηλαδή των εικαστικών, του θεάτρου – κιν/φου και του χορού.
2.      Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και οι λειτουργικές τους αναγκαιότητες απαιτούν το ενιαίο της ύπαρξης τους στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου  υπάρχουν και λειτουργούν, είναι δηλαδή ενιαία σχολεία δευτεροβάθμιας, με εσωτερική διάκριση σε Γυμνάσια και Λύκεια, κάτω από ενιαίο λειτουργικό και διδακτικό σχεδιασμό.
3.     Αναγκαιότητα για την λειτουργική τους στήριξη που σημαίνει
Α) Κτιριακή αποκατάσταση (κανένα καλλιτεχνικό σχολείο μέχρι σήμερα δεν στεγάζεται σε δικό του κτίριο, παρά σε δανεικά)
Β) Ενίσχυση των υποδομών τους ώστε να υπάρχουν εργαστήρια, αίθουσες, εποπτικό υλικό, κλπ.)
Γ)  Αποκατάσταση των προγραμμάτων σπουδών και εντοπισμού ή παραγωγής βιβλιογραφίας για τα αντικείμενα των κατευθύνσεων
      4.   Αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολείων με την αναίρεση της  συστηματικής καθυστέρησης πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού του εκπαιδευτικού δυναμικού των ειδικοτήτων στα μαθήματα των κατευθύνσεων. Θα μπορούσε να λυθεί με την σύσταση κλάδου για τις ειδικότητες, και με αυξημένο κριτήριο, την διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα, ακριβώς γιατί εκτιμούμε πως η συνεισφορά αυτού του διδακτικού           δυναμικού, είναι σημαντική για την πορεία την εξέλιξη,  την στήριξη και την συνέχεια του σημαντικού έργου που έχουν μέχρι τώρα παρουσιάσει αυτά τα σχολεία.
5.     Η ελάφρυνση της διδακτέας ύλης στο λύκειο να μην είναι σε βάρος των μαθημάτων των     κατευθύνσεων.
6.     Τα σχολεία αυτά όπως και τα μουσικά, συνιστούν επιθυμητό πρότυπο, φάρο και πυξίδα για την δημόσια εκπαίδευση. Το υπουργείο οφείλει να ξεκαθαρίσει προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθούν τα σχολεία της Ββάθμιας εκπαίδευσης.
      Θέλει ολοκληρωμένα σχολεία βασισμένα στα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, μορφωτικά αποτελέσματα που έχουν να επιδείξουν αυτά τα σχολεία ή θέλει απλά σάλτσα για τα μελλοντικά «μαθητοφυλακτήρια» διευρυμένου ωραρίου;
7.     Μέχρι την γενίκευση  της μουσικής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ενταγμένης στο όλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε πλέον να μη χρειάζεται να την ξεχωρίζουμε, να την επαναλαμβάνουμε και να την υπογραμμίζουμε, τα σχολεία αυτά είναι αναγκαία και ικανά για να παραμένουν ως στόχος προσέγγισης του εκπαιδευτικού προτύπου.  
8.     Ταυτόχρονα και εκεί που είναι προφανές, οφείλονται οι αναγκαίες πιστοποιήσεις για τους αποφοίτους αυτών των σχολείων, μακριά από λογικές «ειδικών» πριμοδοτήσεων, αλλά στη βάση της αναγνωσιμότητας, των ειδικών μορφωτικών εργαλείων, που έχουν διδαχτεί όσες και όσοι φοίτησαν σε αυτά τα σχολεία.
9.     Σε όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα ειδικά για τα μουσικά σχολεία, ισχύουν κατ΄ αναλογία και για τα καλλιτεχνικά,
    ► είτε αφορούν την συγκρότηση των προγραμμάτων
    ► είτε την συγγραφή και την χορήγηση βιβλίων για τις καλλιτεχνικές 
         κατευθύνσεις
    ►είτε το μεγάλο πρόβλημα της ενίσχυσης της λειτουργίας τους
    ►είτε την ανάγκη για ίδρυση νέων καλλιτεχνικών σχολείων
         ► είτε την λειτουργία την συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της  
              καλλιτεχνικής επιτροπής
          ►είτε την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της γραμματειακής  
              υποστήριξης
Λ. Μετακινήσεις.

       
1.   Παρά τις επισημάνσεις μας τουλάχιστον εδώ και τρία χρόνια για τα προβλήματα που δημιουργεί η ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών στους Δήμους όπως προβλέπεται από την διοικητική αναδιάρθρωση του Καλλικράτη, και ειδικά για τα διαδημοτικά σχολεία όπως είναι τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, η κατάσταση που αφορά την μετακίνηση των παιδιών μας στα σχολεία που σπουδάζουν, για μια ακόμα φορά βρίσκεται στο απόλυτο σκοτάδι και αδιέξοδο.
2.   Έχοντας με ακρίβεια προβλέψει την σημερινή εξέλιξη, προτείναμε και διεκδικήσαμε όλο αυτό το διάστημα την δημιουργία ενός ενιαίου φορέα οργανωμένου σε επίπεδο περιφέρειας με την επίβλεψη και τον έλεγχο του υπουργείου Παιδείας για τις μετακινήσεις του μαθητικού πληθυσμού, και ιδιαίτερα των υπερτοπικών – διαδημοτικών σχολείων. Η θέση μας αυτή που έγινε αποδεκτή από το σύνολο των σχολικών μας κοινοτήτων, αλλά και από πληθώρα Δήμων που εμπλέκονται στο έργο των σχολικών μεταφορών, επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις  και συνιστά την μόνη ικανή λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. Στην θέση αυτή και στην διεκδίκησή της επιμένουμε και τώρα με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
3.   Για τα δημόσια μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία από τον ιδρυτικό τους νόμο προβλέπεται η μετακίνηση και σίτιση των παιδιών μας  με την ευθύνη του κράτους, και αυτό όχι τυχαία, αλλά γιατί μόνο έτσι είναι εφικτή η λειτουργία τους με την ζωντανή παρουσία μαθητών, και όχι η εικονική τους ύπαρξη με άδεια θρανία.  Αν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν υπάρξει λύση ιδιαίτερα στο φλέγον θέμα της μετακίνησης, οι εξελίξεις που προδιαγράφονται για τα σχολεία των παιδιών μας , είναι η ραγδαία τους συρρίκνωση και απαξίωση, είναι η μετατροπή τους σε σχολεία που ακυρώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας τους, σε σχολεία που βαθαίνει ο ταξικός διαχωρισμός ανάμεσα σε οικογένειες που μπορούν να αντιμετωπίσουν την μεταφορά και άρα συνεχίζουν τις σπουδές των μαθητριών και μαθητών, και σε εκείνες που αδυνατούν να το κάνουν, και για τα παιδιά τους ως προς την φοίτηση σε αυτά τα σχολεία, προετοιμάζεται ένας ιδιότυπος «Καιάδας», σε βάρος της δημόσιας μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
4.   Στα πλαίσια των επιταγών του Καλλικράτη η ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.), αποδείχτηκε πώς αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μαθητικών μετακινήσεων, και είτε οδηγεί σε άρνηση διεξαγωγής διαγωνισμών από τους Δήμους, είτε σε άγονους  διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να προδιαγράφεται η προβληματική τους έναρξη σε δύο μήνες. Η Κ.Υ.Α αυτή πρέπει να καταργηθεί, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα μεταφοράς των σχολείων.
5.   Για την άμεση αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών εξελίξεων για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, διεκδικούμε άμεσα την τροποποίηση της Κ.Υ.Α., ώστε τα σχολεία αυτά να συμπεριληφθούν ως διαδημοτικά – υπερτοπικά {ειδικά} σχολεία, μαζί με τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στις διαδικασίες για την προκήρυξη και ανάθεση του μεταφορικού έργου που τα αφορούν, χωρίς τους περιορισμούς  της απόστασης από την σχολική μονάδα, όπως ισχύει για τις ΣΜΕΑ.
6.   Μέχρι να, και αν γίνει αυτό, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για την συνέχιση της μεταφοράς των μαθητριών και μαθητών των σχολείων μας, όπως μέχρι τώρα υπήρχε, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, τουλάχιστον στο πεδίο των μετακινήσεων, και αυτό συνιστά συνολική κυβερνητική βούληση για την ύπαρξη τους με διασφαλισμένο τον δημόσιο χαρακτήρα τους, ή αντίθετα πρόθεση για την απαξίωση και το κλείσιμό τους.


Για τα δύο παραπάνω θέματα (σίτιση και μετακινήσεις) είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων στις διαδικασίες των διαγωνισμών, ώστε να έχουν άμεση αντίληψη για τα γεγονότα.

Μ. Λειτουργία και Συντήρηση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων
Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως είναι γνωστό, καλύπτουν της ανάγκες ενός ολόκληρου νομού, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και πόλεις της χώρας είναι σχολεία διαδημοτικά, υπερτοπικά. Για το λόγο αυτό είναι λάθος να καλύπτονται οι ανάγκες από μία σχολική επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με την εφαρμογή του Καλλικράτη Δεν μπορούν οι δήμοι να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των σχολείων, πού οι δαπάνες είναι μεγάλες σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία και απευθύνονται σε ανάγκες της εκπαίδευσης ολόκληρου του Νομού. Προτείνουμε, η να περάσουν στην αρμοδιότητα των περιφερειών, η να δοθούν χρήματα για Μουσικά και Καλλιτεχνικά μέσα από ξεχωριστό κωδικό.

Ξ. Ίδρυση νέων Μουσικών Σχολείων.
   Για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές όλης της χώρας να  έχουν πρόσβαση σε Μουσικά Σχολεία, είναι απαραίτητο να έχουμε την ίδρυση τους σε κάθε Νομό, τουλάχιστον. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα από σοβαρή μελέτη για τν ύπαρξη στελεχικού δυναμικού σε κάθε περιοχή και τις δυνατότητες ανέγερσης σχολείου. Ο παλιός τρόπος όπου η ίδρυση γινόταν με πίεση πολιτικών της περιοχής χωρίς καμιά μελέτη και πρόγραμμα πρέπει να σταματήσει. Στις προτεραιότητες βρίσκεται η ίδρυση 5ου Μουσικού Σχολείου στην Αθήνα (στο Δήμο Αθηναίων) και στη Θεσσαλονίκη (σε κάποιο Δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης).

Αξιότιμε κύριε  υπουργέ,
Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δυστυχώς δεν καταφέραμε, δυστυχώς, να έχουμε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου θα προσφέρεται ενιαία η μουσική εκπαίδευση. Αυτή μέχρι σήμερα βρισκόταν μεταξύ δύο Υπουργείων, του Πολιτισμού, που ήταν  υπεύθυνο για τα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές και το Υπουργείο Παιδείας, που ήταν υπεύθυνο για τα Μουσικά Σχολεία και τις Μουσικές Σχολές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Είναι απαραίτητο επιτέλους τώρα πού ενοποιήθηκαν τα 2 Υπουργεία, να μπει σε ενιαίο πλαίσιο και να υπαχθεί εξ ολοκλήρου στο ΥΠΕΠΘ.
 Σαν ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων εκπέμπουμε SOS ,  για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων τα οποία χρονίζουν και αυξάνονται, για να μπορέσουν τα σχολεία αυτά να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Με βάση τις διαπιστώσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία διαφαίνεται ως πιθανή προοπτική η αποδυνάμωση και η φθίνουσα πορεία τους. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και τόλμη για να βαδίσουμε μπροστά να σκύψουμε στα  προβλήματα, να τα συζητήσουμε, να  βρούμε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις και να θέσουμε  τους στόχους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους  και να τους υλοποιήσουμε.
ΑΜΕΣΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΙΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ.
ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ. 
ΑΜΕΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΗΔΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ) ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.

    


Με  ιδιαίτερη τιμή  


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


         Ο  Πρόεδρος                                                                                  H   Γ. Γραμματέας
Π. Κουφαλάκος                                                                                           Κ. Αθανασίου
  6972 006221                                                                                               6939 457717
    koyf@deyakal.gr                                                                            k.athanasiou@yahoo.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου